دارو ایزوسورباید منونیترات Isosorbide Mononitrate

2017-05-27T19:13:15+04:30

اطلاعات دارو ایزوسورباید منونیترات Isosorbide Mononitrate در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو ایزوسورباید منونیترات Isosorbide Mononitrate گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی البرز دارو                موارد مصرف اين دارو در درمان [...]

دارو ایزوسورباید منونیترات Isosorbide Mononitrate2017-05-27T19:13:15+04:30

دارو میلرینون Milrinone

2017-05-05T01:43:01+04:30

اطلاعات دارو میلرینون  Milrinone در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو میلرینون Milrinone گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور SANDOZ SANOFI-SYNTHELABO              موارد مصرف میلرینون يك مهار كننده فسفودی استراز است مشابه با آمرینون است [...]

دارو میلرینون Milrinone2017-05-05T01:43:01+04:30

دارو رامیپریل Ramipril

2017-05-05T01:41:12+04:30

اطلاعات دارو رامیپریل  Ramipril در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو رامیپریل Ramipril گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف  موارد مصرف: - درمان پرفشاری خون به تنهایی یا با ترکیب با دیورتیک های [...]

دارو رامیپریل Ramipril2017-05-05T01:41:12+04:30

دارو پروپافنون Propafenone

2017-05-05T01:35:50+04:30

اطلاعات دارو پروپافنون  Propafenone در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پروپافنون Propafenone گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HEXAL داروسازی شهر دارو              موارد مصرف پروپافنون در آريتمي‌هاي بطني و فوق بطني (فلوتر يا [...]

دارو پروپافنون Propafenone2017-05-05T01:35:50+04:30

دارو تیکلوپیدین Ticlopidine

2017-05-05T01:33:06+04:30

اطلاعات دارو تیکلوپیدین  Ticlopidine در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تیکلوپیدین Ticlopidine گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی آریا داروسازی امین              موارد مصرف تیکلوپیدین جهت کاهش خطر حمله ترومبوآمبولیک گهگیر در بیمارانی [...]

دارو تیکلوپیدین Ticlopidine2017-05-05T01:33:06+04:30

دارو رانولازین Ranolazine

2017-05-05T01:28:56+04:30

اطلاعات دارو رانولازین  Ranolazine در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو رانولازین Ranolazine گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - درمان آنژین مزمن      مکانیسم اثر - رانولازین اثرات ضد آنژین و ضد [...]

دارو رانولازین Ranolazine2017-05-05T01:28:56+04:30

دارو تیروفیبان Tirofiban

2017-05-05T01:26:32+04:30

اطلاعات دارو تیروفیبان  Tirofiban در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تیروفیبان Tirofiban گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ALGORITHM                موارد مصرف  موارد مصرف: - درمان سندرم کرونر حاد ( مانند آنژین [...]

دارو تیروفیبان Tirofiban2017-05-05T01:26:32+04:30

دارو رزرپين Reserpine

2017-05-05T01:21:41+04:30

اطلاعات دارو رزرپين  Reserpine در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو رزرپين Reserpine گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف رزرپين در كنترل زيادي فشار خون به كار مي‌رود.      مکانیسم اثر اين دارو [...]

دارو رزرپين Reserpine2017-05-05T01:21:41+04:30

دارو تورازماید Torasemide

2017-05-05T01:17:17+04:30

اطلاعات دارو تورازماید  Torasemide در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تورازماید Torasemide گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - کنترل ادم ناشی از نارسایی قلبی و بیماری کبدی یا کلیوی ( شامل نارسایی [...]

دارو تورازماید Torasemide2017-05-05T01:17:17+04:30

دارو ریواروکسابان Rivaroxaban

2017-05-05T01:12:22+04:30

اطلاعات دارو ریواروکسابان  Rivaroxaban در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو ریواروکسابان Rivaroxaban گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور آرنا حیات دانش داروسازی عبیدی              موارد مصرف - پیشگیری از حوادث ترومبولیتیک بعد از جراحی [...]

دارو ریواروکسابان Rivaroxaban2017-05-05T01:12:22+04:30

دارو تریامتون اچ Triamterene-H

2017-05-05T01:06:22+04:30

اطلاعات دارو تریامتون اچ  Triamterene-H در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تریامتون اچ Triamterene-H گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران دارو داروسازی تهران دارو داروسازی سبحان دارو            موارد مصرف اين تركيب دارويي [...]

دارو تریامتون اچ Triamterene-H2017-05-05T01:06:22+04:30

دارو اسپرانولاکتون Spironolactone

2017-05-05T00:26:38+04:30

اطلاعات دارو اسپرانولاکتون  Spironolactone در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو اسپرانولاکتون Spironolactone گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ابوریحان داروسازی ایران هورمون داروسازی پارس دارو داروسازی مینو          موارد مصرف اين دارو به عنوان داروي [...]

دارو اسپرانولاکتون Spironolactone2017-05-05T00:26:38+04:30
Go to Top