دارو بتامتازون چشمی Betamethasone Ophthalmic

2017-05-11T19:30:53+04:30

اطلاعات دارو بتامتازون چشمی  Betamethasone Ophthalmic در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو بتامتازون چشمی Betamethasone Ophthalmic گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی ایران ناژو داروسازی رها داروسازی سینا دارو          موارد مصرف بتامتازون در [...]

دارو بتامتازون چشمی Betamethasone Ophthalmic2017-05-11T19:30:53+04:30

دارو فلورمتولون Fluorometholone

2017-05-11T19:30:55+04:30

اطلاعات دارو فلورمتولون  Fluorometholone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو فلورمتولون Fluorometholone گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سینا دارو                موارد مصرف اين دارو مثل همه كورتيكوستروئيدهاي چشمي براي درمان بيماريهاي آلرژيك و التهابي [...]

دارو فلورمتولون Fluorometholone2017-05-11T19:30:55+04:30

دارو بتامتازون Betamethasone

2017-05-11T19:30:58+04:30

اطلاعات دارو بتامتازون  Betamethasone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو بتامتازون Betamethasone گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی البرز دارو داروسازی ایران هورمون داروسازی سینا دارو داروسازی ابوریحان داروسازی اکسیر داروسازی رها داروسازی کاسپین تامین     [...]

دارو بتامتازون Betamethasone2017-05-11T19:30:58+04:30

دارو فلوئوسينولون Fluocinolone

2017-05-11T19:31:11+04:30

اطلاعات دارو فلوئوسينولون  Fluocinolone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو فلوئوسينولون Fluocinolone گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی بهوزان داروسازی سینا دارو داروسازی عماد درمان پارس داروسازی ابوریحان داروسازی تهران شیمی              [...]

دارو فلوئوسينولون Fluocinolone2017-05-11T19:31:11+04:30

دارو بكلومتازون Beclometasone

2017-05-11T19:31:19+04:30

اطلاعات دارو بكلومتازون  Beclometasone در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو بكلومتازون Beclometasone گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX GSK داروسازی جابربن حیان داروسازی رها CIPLA ORION داروسازی دنیای بهداشت داروسازی سینا دارو          موارد مصرف بكلومتازون به عنوان [...]

دارو بكلومتازون Beclometasone2017-05-11T19:31:19+04:30
Go to Top