دارو سولفاسالازين Sulfasalazine

2017-05-11T19:01:22+04:30

اطلاعات دارو سولفاسالازين  Sulfasalazine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): Sulfasalazine گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف سولفاسالازين در پيشگيري و درمان بيماري التهابي روده از جمله كوليت اولسروز يا بيماري كرون مصرف مي شود.  [...]

دارو سولفاسالازين Sulfasalazine2017-05-11T19:01:22+04:30

دارو سوكرالفيت Sucralfate

2017-05-11T19:01:25+04:30

اطلاعات دارو سوكرالفيت  Sucralfate در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو سوكرالفيت Sucralfate گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين دارو براي درمان كوتاه مدت 8 هفته اي زخم دوازدهه يا پيشگيري از آن و [...]

دارو سوكرالفيت Sucralfate2017-05-11T19:01:25+04:30

دارو رانيتيدين Ranitidine

2017-05-11T19:01:29+04:30

اطلاعات دارو رانيتيدين  Ranitidine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو رانيتيدين Ranitidine گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ORBIS داروسازی اکتوورکو داروسازی حکیم داروسازی سها دارو پخش - کارخانه داروسازی اکسیر داروسازی خوارزمی داروسازی سینا دارو داروسازی آریا داروسازی ایران [...]

دارو رانيتيدين Ranitidine2017-05-11T19:01:29+04:30

دارو سوربيتول Sorbitol

2017-05-11T19:01:32+04:30

اطلاعات دارو سوربيتول  Sorbitol در جدول زیر آمده است.   نام علمی دارو (ژنریک): دارو سوربيتول Sorbitol گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اسوه داروسازی پور سینا داروسازی لقمان داروسازی مداوا داروسازی ایران دارو داروسازی فارماشیمی              موارد مصرف [...]

دارو سوربيتول Sorbitol2017-05-11T19:01:32+04:30

دارو رابپرازول Rabeprazole

2017-05-11T19:01:37+04:30

اطلاعات دارو رابپرازول  Rabeprazole در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو رابپرازول Rabeprazole گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور JANSSEN CILAG داروسازی ایران ناژو داروسازی سجاد داروی شرق داروسازی کیمیدارو داروسازی ابوریحان داروسازی تهران شیمی              [...]

دارو رابپرازول Rabeprazole2017-05-11T19:01:37+04:30

دارو پانتوپرازول Pantoprazole

2017-05-11T19:07:27+04:30

اطلاعات دارو پانتوپرازول  Pantoprazole در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پانتوپرازول Pantoprazole گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور COMBINO PHARM داروسازی اسوه داروسازی تهران شیمی داروسازی سامی ساز NYCOMED داروسازی اکتوورکو داروسازی جابربن حیان داروسازی عبیدی SANDOZ داروسازی ایران دارو [...]

دارو پانتوپرازول Pantoprazole2017-05-11T19:07:27+04:30

دارو پانكراتين Pancreatin

2017-05-11T19:07:30+04:30

اطلاعات دارو پانكراتين  Pancreatin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پانكراتين Pancreatin گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ABBOTT PRODUCTS داروسازی اسوه داروسازی البرز دارو داروسازی کیمیدارو          موارد مصرف پانكراتين به عنوان مكمل آنزيم هاي لوزالمعده [...]

دارو پانكراتين Pancreatin2017-05-11T19:07:30+04:30

دارو هيدروكسيد منيزيم Magnesium Hydroxide

2017-05-11T19:07:35+04:30

اطلاعات دارو هيدروكسيد منيزيم  Magnesium Hydroxide در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو هيدروكسيد منيزيم Magnesium Hydroxide گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی البرز دارو داروسازی تولید دارو داروسازی سها داروسازی مینو          موارد مصرف 1. اين [...]

دارو هيدروكسيد منيزيم Magnesium Hydroxide2017-05-11T19:07:35+04:30

دارو امپرازول Omeprazole

2017-05-11T19:07:38+04:30

اطلاعات دارو امپرازول  Omeprazole در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو امپرازول Omeprazole گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور KRKA داروسازی ایران ناژو داروسازی حکیم داروسازی سجاد داروی شرق دارو پخش - کارخانه داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی خوارزمی داروسازی سها داروسازی [...]

دارو امپرازول Omeprazole2017-05-11T19:07:38+04:30

دارو لوپرامید Loperamide

2017-05-11T19:07:43+04:30

اطلاعات دارو لوپرامید  Loperamide در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو لوپرامید Loperamide گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX داروسازی پاک دارو داروسازی حکیم داروسازی مداوا داروسازی امین داروسازی تهران دارو              موارد مصرف لوپرامید [...]

دارو لوپرامید Loperamide2017-05-11T19:07:43+04:30

دارو متوكلوپراميد Metoclopramide

2017-05-11T19:07:52+04:30

اطلاعات دارو متوكلوپراميد  Metoclopramide در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو متوكلوپراميد Metoclopramide گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی امین داروسازی حکیم داروسازی زهراوی داروسازی اسوه داروسازی بهسا داروسازی خوارزمی داروسازی سینا دارو داروسازی الحاوی داروسازی [...]

دارو متوكلوپراميد Metoclopramide2017-05-11T19:07:52+04:30

دارو لیکویید پارفین Liquid Paraffin

2017-05-11T19:07:50+04:30

اطلاعات دارو لیکویید پارفین  Liquid Paraffin در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو لیکویید پارفین Liquid Paraffin گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف مينرال اويل به عنوان ملين نرم كننده براي پيشگيري و درمان كوتاه [...]

دارو لیکویید پارفین Liquid Paraffin2017-05-11T19:07:50+04:30
Go to Top