بنزالکونیوم کلراید گلوتارآلدئید, Banzalqunium  Chloride + Glutar Aldehide

2016-10-03T09:46:46+04:30

دسته دارویی:محلول ضد عفونی کننده و تمیز کننده ترکیب:بنزالکونیوم کلراید25/6 درصد و گلوتارآلدهید 125/3 درصد موارد مصرف:یک ضدعفونی کننده سینرژیسم قوی، وسیع الطیف و با اثر سریع می باشد که علیه اکثر میکروارگانیسم ها از قبیل باکتری های گرم مثبت و گرم منفی واشکال وجتاتیوآنها، مایکوپلاسماها، مایکوباکترها، انواع ویروسها، قارچ ها ، مخمرها، کپک‌ها، جلبک‌ها، [...]