سگ پرتگیز شپرد Portuguese Shepherd

2017-01-03T15:36:43+04:30

پوشش خارجی شپرد پرتقالی صاف و بلند و گاهاً موجود است. موها دارای پوشش زیرین نمی باشد و در رنگهای فندقی – زرد ، طوسی – خاکستری و مشکی یافت می شود. گاهاً تعداد اندک موهای سفید بر روی بدن قابل روئیت است اما به جز در بخش سینه سگ ، اگر یک لکه سفید [...]