آتنولول Atenolol

2017-04-29T07:54:11+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Atenolol گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی تولید دارو داروسازی روز دارو داروسازی سجاد داروی شرق داروسازی اکسیر داروسازی جالینوس داروسازی ساپونین ایران داروسازی فاتک شیمی پارس داروسازی پور سینا داروسازی حکیم داروسازی سامی [...]