امیلورید اچ Amiloride-H

2017-04-29T08:01:42+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Amiloride-H گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی تهران دارو                موارد مصرف اين تركيب دارويي به عنوان داروي كمكي در كنترل حالات خيزدار (مانند نارسايي احتقاني قلب، سيروز كبدي، سندرم نفروتيك، خيز [...]