Avipro Precise

2016-10-06T15:23:24+04:30

  تعریف: واکسن زنده لیوفلیزه جهت ایمن سازی جوجه‌های یک روزه در برابر بیماری گامبورو ترکیب: یک دز واکسن شامل حداقل 50EID103 از ‌ویروس گامبورو، سویه LC75 روش تکثیر: جنین تخم مرغ SPF موارد مصرف: ایجاد ایمنی فعال در جوجه هاي حساس در برابر بيماري گامبورو موارد منع مصرف:پرندگاني كه از نظر باليني بيمار و يا ضعيف مي [...]