Avipro Thymovac

2016-10-06T15:22:29+04:30

تعریف : واکسن زنده لیو فلیزه جهت ایمن سازی طیور  در برابر بیماری کم خونی عفونی جوجه (CIA) ترکیب: یک دز واکسن شامل حداقل 50TCID10 از ‌ویروسCIA  سویه CUX-1 موارد مصرف: ایجاد ایمنی فعال در مرغ‌های مادر در برابر بیماری کم خونی عفونی جوجه موارد منع مصرف:پرندگانی که از نظر بالینی بیمار و یا ضعیف می باشند [...]