دكستران Dextran 70 70

2017-04-28T12:58:12+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Dextran 70 گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف دكستران 70 يك افزايش دهنده حجم پلاسما است كه در درمان شوك هيپوولمیک كاربرد دارد. [...]