سلول های پروکاریوت چیست

2017-01-22T12:48:09+04:30

نگاه اجمالی واحد بنیادی حیات ، سلول نام دارد. بطور کلی سلولها به دو گروه عمده پروکاریوت و یوکاریوت تقسیم می شوند. اصطلاح پروکاریوت مرکب از دو واژه پرو (Pro) به معنی پیش و کاریوت به معنی هسته است و این اصطلاح در مورد سلولی بکار می رود که فاقد هسته و اندامک های محدود [...]

سلول های پروکاریوت چیست2017-01-22T12:48:09+04:30

روش هاي استخراج DNA براي ژنوتايپينگ

2017-01-17T08:58:18+04:30

مقایسه روشهای مختلف استخراج DNA برای ژنوتایپینگ دامها با نشانگرهای PCR-RAPD و PCR-RFLP چكیده: امروزه برای شناسائی جهشهای موجود در سطح ژنوم پستانداران می توان از تكنیكهای مختلفی همچون روشهای مبتی بر PCR از جمله Microsatellite، SSCP، AFLP، RFLP، DGGE و ARMS استفاده نمود. این تكنیكها عمدتا برای نقشه یابی ژنها، تشخیص ژنوتیپهای مختلف یك [...]

روش هاي استخراج DNA براي ژنوتايپينگ2017-01-17T08:58:18+04:30

استفاده آنتی بیوتیک برای محرک رشد طیور

2017-01-06T18:08:39+04:30

در سال های نه چندان دور برخی از دامداران و مرغدارن از دوزهای پایین آنتی بیوتیک به عنوان محرک رشد در طیور و یا محرک رشد در دام های جوان خود استفاده می کردند. اما آیا واقعا استفاده از آنتی بیوتیک ها به عنوان محرک رشد در طیور یا دام می تواند مفید باشد؟ آیا [...]

استفاده آنتی بیوتیک برای محرک رشد طیور2017-01-06T18:08:39+04:30
Go to Top