تورم سرخرگ ویروسی اسب

2015-12-12T09:46:16+04:30

مقدمه :  تورم سرخرگ ویروسی اسب بیماری ویروسی حاد واگیر دار در تک سمیان است.  بیماری با تب ، افسردگی، ادم در قسمت های انتهایی بدن بخصوص در اندام های حرکتی، اسکروتوم، پرپیوس و کنجکتیویت ، ترشحات بینی، سقط و گاهی مرگ در کره ها همراه است. بیماری در گذشته با نام های دیگری مانند: [...]