دارونامه پزشکی – لیست گروه های دارویی – طبقه بندی داروهای پزشکی
ردیف گروه دارویی  
1 داروهای مسکن ،ضد التهاب وضد تب ها / Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics  
2 داروهای ضد کرم / Anthelmintics  
3 داروهای ضد باکتری / Antibacterials  
4 داروهای ضد افسردگی / Antidepressants  
5 داروهای ضد دیابت / Antidiabetics  
6 داروهای ضد صرع / Antiepileptics  
7 داروهای ضد قارچ / Antifungals  
8 داروهای ضد نقرس / Antigout Drugs  
9 آنتی هیستامین ها / Antihistamines  
10 داروهای ضد مالاریا / Antimalarials  
11 داروهای ضد میگرن / Antimigraine Drugs  
12 آنتی موسکارینیک ها / Antimuscarinics  
13 آنتی نئوپلاستیک / Antineoplstics  
14 داروهای ضد پروتوزوآها / Antiprotozoals  
15 ضد ویروسها / Antivirals  
16 خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها / Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics  
17 محصولات خون ،افزایش دهنده های پلاسما و خون ساز / Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics  
18 داروهای استخوان ساز / Bone Modulating Drugs  
19 گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم / Bronchodilators and Anti- asthma Drugs  
20 داروهای قلبی عروقی / Cardiovascular Drugs  
21 آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها / Chelators Antidots and Antagonists  
22 مواد حاجب / Contrast Media  
23 محرک ها و اشتها آورها / Stimulants and Anorectics  
24 کورتیکواستروئیدها / Corticosteroids  
25 داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی / Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants  
26 داروهای پوستی و ضد آفتاب ها / Dermatological Drugs and Sunscreens  
27 ضدعفونی کننده ها و مواد محافظ / Disinfectants and Preservatives  
28 دوپامینرژیک ها / Dopaminergics  
29 الکترولیت ها / Electrolytes  
30 داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم / Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs  
31 داروهای گوارشی / Gastrointestinal Drugs  
32 بیهوش کننده های عمومی / General Anaesthetics  
33 هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز / Hypothalamic and Pituitary Hormones  
34 مهار کننده های ایمنی / Immunosuppressants  
35 بیحس کننده های موضعی / Local Anaesthtics  
36 داروهای شل کننده عضلات / Muscle Relaxants  
37 داروهای مسدود کننده عصب- عضله / Neuromuscular Blockers  
38 هورمون های جنسی / Sex Hormones  
39 عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها) / Nutritional Agents and Vitamins  
40 داروهای تیروئید و ضد تیروئید / Thyroid and Antithyroid Drugs  
41 پروستاگلاندین ها / Prostaglandins  
42 پاراسمپاتومیمتیک ها / Parasympathomimetics  
43 سموم ضد حشرات و دفع کننده های حشرات / Pesticides and Repellents  
44 واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها / Vaccins Immunoglobulins and Antisera