چند مرحله برای آموزش سگ خود برای دستشویی

1. کلمه ای را که می خواهید استفاده کنید انتخاب کنید به این معنی است که همیشه از آره برای آموزش سگ خود استفاده کنید. شما می توانید از جمله “برو بیرون” استفاده کنید. مهم نیست که چه حرفی میزنید مهم اینکه حرف را بتوانید دائم برای انجام آن کار استفاده کنید.

2. مشخص کنید چه زمانی سگ شما بیشترین پیش بینی را به دستشویی می دهد. آنچه باید در آموزش سگ انجام شود باید از خانه بیرون بیاید و با تعیین برنامه زمانی برای آموزش سگ خود می توانید پیش بینی کنید چه زمانی وی به خارج از خانه نیاز دارد. دانستن اینکه سگ شما باید به حمام برود.

ساخت یک روال معمول برای آموزش سگ شما

سگ خود را در برنامه حمام نگه دارید. انجام امور روزمره برای سگهای در هر سنی بسیار مهم است ، اما این امر مخصوصاً برای سگهای جوانتر اهمیت بیشتری دارد. توله سگ به طور معمول می تواند دستشویی خود را برای هر ساعت سن به مدت یک ساعت نگه دارد ، به این معنی که توله سگ های جوان ممکن است نیاز داشته باشند هر ساعت یک بار به بیرون بروند. بهتر است که هرچه سریعتر یک روال را با سگ خود برقرار کنید تا از بروز هرگونه مشکلی اطمینان حاصل کنید.

بگذارید سگ شما یک محل حمام تعیین شده داشته باشد

چه با سگ خود قدم بزنید و چه بگذارید او در محوطه حصار کشیده شده باشد ، مهم است که سگ شما در هنگام ادرار کردن دارای یک نقطه معمول باشد. این می تواند درختی باشد که در نزدیکی خانه خود می گذارید یا یک نقطه خاص در حیاط. هرچه سگ شما انتخاب می کند ، مهم است که به او اجازه دهید همیشه در حالی که به او آموزش می دهید تا در خارج از منزل ادرار کند ، به آن نقطه دسترسی پیدا کند.

آموزش سگ

در آموزش سگ از یک دستور کلامی استفاده کنید

در آموزش سگ سعی کنید یک دستور کلامی را با محل انتخاب حمام سگ یا هر نقطه ای که بلافاصله پس از خروج از خانه می گذرید ، مرتبط کنید. می توانید هر بار که در آن محل ادرار می کند ، چیزی مانند “برو بریز” بگویید. با گذشت زمان ، سگ شما آن دستور را می شنود و عملکرد مرتبط با ادرار کردن را به خاطر می آورد

به سگ خود محبت کنید

هر وقت سگ شما از دستور شما در مورد “رفتن” پیروی می کند ، سریعاً به او کنید مهم است که بلافاصله پس از رفتار مثبت ، از پاداش یا تمجید استفاده کنید.

منبع: wikihow.com