تب دارای دو عامل تب زاهای خارجی و تب زا های داخلی می باشد:

تب زا های خارجی

تب در اثر عوامل عفونی یا محصولات ان ها ، کمپلکس ایمنی ، نکروز یا التهاب بافتی و چندین عوامل فارماکولوژیک شروع می شود . عملکرد ان ها به این ترتیب است که باعث می گردند تب زاهای داخلی توسط میزبان تولید شده و انتشار یابند.

تب زا های داخلی

پروتئین هایی که از سلول های سیستم ایمنی ازاد می شوند باعث می گردند پاسخ تب یا تب ناکی اغاز شود .

ماکروفاژها سلول های اولیه درگیر سیستم ایمنی هستند ، گرچه انفوسیت های T   و B   هم در این روند نقش های مهمی بازی میکنند و در این میان اینترلوکین یک جزئ مهمترین واسطه ها محسوب می شود ، حداقل یازده سیتوکائین دیگر شناخته شده اند که می توانند این پاسخ تب ناک را آغاز کنند.

طبقه بندی هایپرترمی

تب حقیقی

تب پاتولوژیک یا فارماکولوژیک

تولید تب زا های داخلی

هیپرترمی بدخیم

دفع ناکافی حرارت

اختلالات هیپرمتابولیک

شوک حرارتی

اشفتگی متابولیسم مونوامین

سندرومهای افزایش دهنده دما

ضایعات موجود در بخش قدامی هیپوتالاموس یا اطراف ان

افزایش دمای بدن در صورت فعالیت بدنی

تتانی هیپوکلسمیک

اختلالات تشنجی

رهیافت بالینی در بیماران مبتلا به هایپر ترمی

اگر بیماری فعلی حیوان طبیعت حاد دارد (دمای بیش از 41.1 ) و بیمار آشکارا تلاش در رفع حرارت دارد (له له زدن ، تغییرات در حالت بدنی ) و یا در حال کما است ، باید سریعا خنک سازی کل بدن و مراقبت های حمایتی به عمل اید . در موارد دیگر ، پرسشهای اختصاصی درباره صدمات یا عفونت های قبلی ، مواجهه با دیگر حیوانات ، وجود بیماری در دیگر حیوانات خانگی ، محیط جغرافیایی سابق و دارو درمانی قبلی یا فعلی مفید به نظر می رسند.

بیشترین درصد تب های حقیقی در سگ و گربه توسط عوامل عفونی یا محصولات تولید شده توسط انها ایجاد می شود.

عامل معمول دیگر تب های حقیقی عبارتند از بیماری با واسطه ایمنی دیگر عواملی که زیاد به ان توجه نمی شود ترومای بافتی است. در صورتی که ترومای عضلانی قابل توجهی در حین جراحی وجود داشته باشد تب ملایم 39.4 در حدود یک الی دو روز بعد از جراحی ایجاد می گردد.

درمان غیراختصاصی تب

ترکیبات درمانی که اغلب اوقات مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از : داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی شامل : سالیسیلات ها ، کتوپروفن ، کارپروفن و دیپیرون است.

نکته :5 استیل سالیسیلیک اسید در گربه به شدت مسمومیت زا است و دیپیرون ممکن است باعث سرکوب مغز و استخوان گردد.