واکسن زنده تخفیف حدت‌یافته جهت ایمنی‌زایی فعال طیور در مقابل بیماری کم خونی عفونی
ترکیب و توضیح: این واکسن حاوی ویروس تخفیف حدت‌یافته بیماری کم خونی عفونی سویه DEL-ROS کشت داده شده در جنین تخم‌مرغ‌هایSPF  و به شکل مایع می‌باشد.
موارد مصرف: جهت ایمن‌سازی فعال طیور در مقابل بیماری کم خونی عفونی
واکسیناسیون در گله مادر باعث تولید و انتقال آنتی بادی مربوطه به نتاج آنها می شود و بنابراین جوجه ها در سنین ابتدائی علیه بیماری مصون می گردند.
دوز و نحوه مصرف: واکسیناسیون گله مادر در سن 12-9 هفتگی و از طریق تلقیح در نسوج پرده بالی
از واکسیناسیون در سن بالاتر از 12 هفته و نیز در طول دوره تخم گذاری اجتناب گردد زیرا احتمال دفع ویروس از راه مدفوع و یا انتقال آن به تخم مرغ وجود دارد.
از انتقال ویروس واکسن به پرندگان جوان و نیز مرغان تخم گذار غیر ایمن ممانعت گردد.
 واکسیناسیون از طریق تلقیح در نسوج پرده بالی: واکسن به شکل مایع است و نیاز به آماده سازی ندارد. ابتدا ویال را تکان داده و بعد از باز کردن درب آن، واکسن توسط اپلیکاتور دو شاخه موجود در بسته‌بندی در نسوج بال تلقیح می‌شود.
برای این منظور اپلیکاتور را در داخل محلول واکسن فرو برده سپس آن را در سمت زیر بال در ناحیه بدون پر، داخل پوست وارد کنید. از تماس سوزن با پر، ماهیچه، استخوان و عروق بزرگ اجتناب گردد.
اپلیکاتور طوری طراحی شده که یک دوز واکسن و در حجم 0.10 میلی لیتر در قسمت ناودانی آن جمع می‌شود. سوزن را قبل از خارج کردن از ویال مختصرا با لبه داخلی بطری تماس دهید و با این کار مانع از ضایعات واکسن شوید. برای هر مورد تلقیح، فروبردن اپلیکاتور به داخل محلول واکسن الزامی است.
توجه:
ایمنی فوق تنها در طیور سالم و خوب رشدیافته حاصل می‌شود.
تمام طیور باید طبق دستورالعمل مذکور و هم‌زمان واکسن را دریافت دارند.
تمام ویال‌های خالی و مقادیر مصرف نشده واکسن را در آتش بسوزانید.
احتیاط: اگر واکسن در سن کمتر از 3 هفتگی استفاده شود ممکن است موجب ظهور علائمی از بیماری گردد.
شرایط نگهداری: در دمای 8-2 درجه سانتیگراد و به دور از نور خورشید نگه‌داری شود.
 نگه‌داری نامناسب ممکن است باعث از بین رفتن توانایی واکسن شود.
بسته بندی: جعبه حاوی ویال‌های 2000 دوزی