سرطان ریه در سگها گاهی اوقات اصلی است ، یعنی در ریه ها به وجود می آید و رشد میکند ، ولی اکثرا در عضوی دیگر مثلا کبد به وجود آمده و سپس به ریه ها منتقل می شود .
سرطان ریه اصلی در سگها بسیار نادر است و تنها ۴ مرحله دارد . سرطان ریه باید به سرعت تشخیص داده شود تا شاید بتوان با درمان سگ را از مرگ نجات داد .

مرحله اول پیشرفت سرطان ریه در سگها

سرطان ریه اصلی در سگها تنها ۴ مرحله دارد ، البته این نوع سرطان ریه در سگها بسیار نادر است و معمولا تومور در نقطه ای دیگر از بدن به وجود آمده و سپس به ریه ها منتقل می شود .
سرطان ریه اصلی بسیار خطرناک است و بهتر است که در مرحله اول تشخیص داده شود .
در مرحله اول ، سگ دارای تومور کوچکی خواهد بود که به اعضای اطراف خود آسیب خاصی نمی رساند . نشانه های مرحله اول سرطان ریه در سگها شامل سرفه مداوم و کاهش اشتها میشود ، گاهی اوقات بعضی سگها سرفه های خونی نیز دارند .
بسیاری از سگها در مرحله اول دارای نشانه خاصی نیستند و در صورت تشخیص سرطان در این مرحله امکان برداشت تومور با عمل جراحی وجود دارد .

مرحله دوم پیشرفت سرطان ریه در سگها

در مرحله دوم تومور های کوچکی که اندازه آنها از ۵ سانتی متر بیشتر نیست به وجود می آیند و موجب مشکلات تنفسی و سرفه بیش از حد می شوند . هنوز میتوان تومور ها را با عمل جراحی از بدن سگ خارج کرد و پس از جراحی نیز انجام شیمی درمانی برای جلوگیری از تولد سلول های سرطانی جدید لازم است .
مرحله سوم پیشرفت سرطان ریه در سگها

در مرحله سوم سرطان از طریق X-Ray از سینه حیوان قابل تشخیص است . در این مرحله ، سگ دارای تومور های بسیاری خواهد بود که اندازه آنها بیش از ۵ سانتی متر است و به بافت های اطراف آسیب می رسانند . سگ نشانه هایی مانند مشکلات تنفسی و سرفه های خونی نیز خواهد داشت زیرا امکان آسیب رساندن تومور ها به نای وجود دارد .
در این مرحله جراحی فایده ای ندارد و تنها باید برای جلوگیری از رشد بیشتر تومور ها و آسیب به مناطق دیگر شیمی درمانی انجام گیرد . امکان جراحی پیوند ریه هم وجود دارد ولی شانس کمی برای موفقیت این عمل وجود دارد .
آشنایی با مراحل پیشرفت سرطان ریه در سگها
مرحله چهارم پیشرفت سرطان ریه در سگها

در این مرحله تومور به بافت های اطراف و اعضای دیگر آسیب می رساند و دیگر امکان درمان وجود ندارد و سگ مدت زمان کمی برای زندگی دارد . ممکن است سگ برای نفس کشیدن به کمک نیاز داشته باشد و امکان لنگی نیز وجود دارد زیرا تومور به دنده ها نیز آسیب می رساند .
شما می توانید سگ خود را با شراطی خاصی در خانه نگهداری کنید ولی اکثرا دامپزشکان خواباندن حیوان را توصیه می کنند زیرا حتی با تجویز داروی مسکن سگ درد زیاد یرا تحمل خواهد کرد .
معمولا ، سرطان ریه در سگها بین ۲ تا ۱۰ ماه رشد کرده و به اعضای دیگر منتقل میشود . مدت زمان رشد تومور به نیروی جسمی حیوان برای مقابله با بیماری ، زمان تشخیص بیماری و درمان های صورت گرفته بستگی دارد .
اگر بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده شود و جراحی صورت بگیرد امکان درمان کلی وجود دارد .