دارو بتاكسولول چشمی Betaxolol-Ophthalmic

2017-05-27T18:25:35+04:30

اطلاعات دارو بتاكسولول چشمی Betaxolol-Ophthalmic در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو بتاكسولول چشمی Betaxolol-Ophthalmic گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سینا دارو             [...]

دارو بتاكسولول چشمی Betaxolol-Ophthalmic2017-05-27T18:25:35+04:30

دارو لاتانوپروست Latanoprost

2017-05-27T18:21:48+04:30

اطلاعات دارو لاتانوپروست Latanoprost در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو لاتانوپروست Latanoprost گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PFIZER داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سینا دارو         [...]

دارو لاتانوپروست Latanoprost2017-05-27T18:21:48+04:30

دارو استيل كولين Acetylcholine Chloride

2017-05-27T18:19:31+04:30

اطلاعات دارو استيل كولين Acetylcholine Chloride در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو استيل كولين Acetylcholine Chloride گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور FARMIGEA             [...]

دارو استيل كولين Acetylcholine Chloride2017-05-27T18:19:31+04:30

دارو هماتروپين Homatropine

2017-05-27T18:16:05+04:30

اطلاعات دارو هماتروپين Homatropine در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو هماتروپين Homatropine گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سینا دارو                موارد [...]

دارو هماتروپين Homatropine2017-05-27T18:16:05+04:30

دارو استازولاميد Acetazolamide

2017-05-27T18:14:21+04:30

اطلاعات دارو استازولاميد Acetazolamide در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو استازولاميد Acetazolamide گروه دارویی: Miotics, Mydriatics, and Antiglaucoma Drugs داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران دارو داروسازی مهر دارو           [...]

دارو استازولاميد Acetazolamide2017-05-27T18:14:21+04:30

دارو واردنافیل Vardenafil

2017-05-27T00:33:25+04:30

اطلاعات دارو واردنافیل Vardenafil در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو واردنافیل Vardenafil گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - درمان اختلال نعوظ ( ED )      مکانیسم اثر - مستقیما باعث [...]

دارو واردنافیل Vardenafil2017-05-27T00:33:25+04:30

دارو سلدینافیل Sildenafil

2017-05-27T00:31:11+04:30

اطلاعات دارو سلدینافیل Sildenafil در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو سلدینافیل Sildenafil گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور CIPLA داروسازی امین داروسازی رازک داروسازی فارماشیمی KRKA داروسازی پور سینا داروسازی روز دارو داروسازی مداوا PFIZER داروسازی خوارزمی داروسازی [...]

دارو سلدینافیل Sildenafil2017-05-27T00:31:11+04:30

دارو تولترودين Tolterodine

2017-05-27T00:26:01+04:30

اطلاعات دارو تولترودين Tolterodine در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو تولترودين Tolterodine گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PFIZER داروسازی سجاد داروی شرق داروسازی لقمان داروسازی مهر دارو داروسازی تهران دارو داروسازی سها           [...]

دارو تولترودين Tolterodine2017-05-27T00:26:01+04:30

دارو اكسي بوتينين کلراید Oxybutynin Chloride

2017-05-27T00:20:27+04:30

اطلاعات دارو اكسي بوتينين کلراید Oxybutynin Chloride در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو اكسي بوتينين کلراید Oxybutynin Chloride گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اکسیر                موارد مصرف اكسي بوتينين براي [...]

دارو اكسي بوتينين کلراید Oxybutynin Chloride2017-05-27T00:20:27+04:30

دارو تامسولوزین Tamsulosin

2017-05-27T00:16:25+04:30

اطلاعات دارو تامسولوزین Tamsulosin در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو تامسولوزین Tamsulosin گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ASTELLAS داروسازی آریا داروسازی جالینوس داروسازی مداوا HEXAL داروسازی اسوه داروسازی خوارزمی داروسازی کیمیدارو MYLAN داروسازی اکتوورکو داروسازی رازک فرآورده [...]

دارو تامسولوزین Tamsulosin2017-05-27T00:16:25+04:30

دارو نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin

2017-05-27T00:14:07+04:30

اطلاعات دارو نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سها داروسازی مهر دارو              موارد مصرف نیتروفورانتوئین در درمان عفونت های مجاری ادرار [...]

دارو نیتروفورانتوئین Nitrofurantoin2017-05-27T00:14:07+04:30

دارو تادالافیل Tadalafil

2017-05-27T00:10:12+04:30

اطلاعات دارو تادالافیل Tadalafil در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو تادالافیل Tadalafil گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ELI LILLY داروسازی حکیم داروسازی فارابی داروسازی مهر دارو دارو پخش - کارخانه داروسازی رازک داروسازی فارماشیمی داروسازی کیش مدیفارم [...]

دارو تادالافیل Tadalafil2017-05-27T00:10:12+04:30
Go to Top